ViV61 (0)

Địa chỉ đỗ xe

Carrer de Vila i Vilà, 61, 08004 Barcelona, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 473.259,43
3 jours ₫ 1.277.214,23
5 jours ₫ 1.849.868,80
7 jours ₫ 2.334.320,18
10 jours ₫ 2.664.749,06
15 jours ₫ 3.215.286,22