Cubics (1)

Địa chỉ đỗ xe

Av. Pallaresa s/n, Santa Coloma de Gramanet, 08037 Barcelona, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 305.780,36
3 jours ₫ 480.474,23
5 jours ₫ 655.168,11
7 jours ₫ 829.861,99
10 jours ₫ 1.048.427,55
15 jours ₫ 1.266.728,82