Tavern 49 (0)

Địa chỉ đỗ xe

Calle de Tavern, 49, 08006 Barcelona, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 453.181,61
3 jours ₫ 1.246.043,81
5 jours ₫ 1.699.225,42
7 jours ₫ 2.039.180,17
10 jours ₫ 2.379.134,92
15 jours ₫ 2.945.543,39