Bertran 75 (1)

Địa chỉ đỗ xe

Carrer de Bertran, 75, 08023 Barcelona, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 279.085,20
3 jours ₫ 435.664,98
5 jours ₫ 648.224,06
7 jours ₫ 894.046,20
10 jours ₫ 1.296.177,69
15 jours ₫ 1.855.159,39