Numància 74 (0)

Địa chỉ đỗ xe

Carrer de Numància, 74, 08029 Barcelona, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 319.236,94
3 jours ₫ 649.399,35
5 jours ₫ 979.828,23
7 jours ₫ 1.199.936,50
10 jours ₫ 1.530.365,39
15 jours ₫ 2.080.902,54