Trabzon Ceyhun Parking + Car Wash (0)

Địa chỉ đỗ xe

İstiklal Cd. No:8, Konaklar, 61010 Ortahisar, TR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 79.597,17
3 jours ₫ 159.194,34
5 jours ₫ 238.791,50
7 jours ₫ 318.388,67
10 jours ₫ 437.784,43
15 jours ₫ 636.777,35