Trabzon Ceyhun Parking + Car Wash (0)

Địa chỉ đỗ xe

İstiklal Cd. No:8, Konaklar, 61010 Ortahisar, TR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 31.800,71
3 jours ₫ 63.601,42
5 jours ₫ 95.402,13
7 jours ₫ 127.202,84
10 jours ₫ 174.903,91
15 jours ₫ 254.405,68