Samsun Ceyhun Parking (0)

Địa chỉ đỗ xe

Çınarlık Mah. Havaalanı Yolu NO :8/1, 55500 Çarşamba, TR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 39.798,58
3 jours ₫ 119.395,75
5 jours ₫ 198.992,92
7 jours ₫ 278.590,09
10 jours ₫ 397.985,84
15 jours ₫ 596.978,76