Parking Plus Genève (142)

停车信息

26 Chemin de l'avanchet, 1216 Cointrin, CH

预订

营业时间

Monday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Tuesday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Wednesday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Thursday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Friday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Saturday
  • 4:30 AM - 11:59 PM
Sunday
  • 4:30 AM - 11:59 PM

Tarifs

1 jour ¥352.52
3 jours ¥430.85
5 jours ¥587.53
7 jours ¥744.20
10 jours ¥979.21
15 jours ¥1,370.90

注册我们的时事通讯并获取所有提示:

您对新闻通讯的订阅已被考虑👍 订阅时事通讯时发生错误,请稍后再试😕