U-Save Car & Truck Rental

Adresse

232 N. Circle Dr, Colorado Springs, US-CO 80909, US

Instructions

 1. Our rental partner in Colorado Springs, U-Save Car & Truck Rental is open Mon - Fri: 8:30am - 5:30pm | Sat: 8:30am - 2pm | Sun: Closed.
   Please be certain that it fits your travel arrangements.
 2. Arriving by flight, please call our rental partner U-Save Car & Truck Rental (719) 634-1914 after collecting your luggage,
 3. Please present your confirmation email showing you have paid a portion of the rental for the rental
 4. A U-Save Car & Truck Rental agent will check your ID, charge for the rental balance and and take the security hold in the amount of $200. The agent will then proceed with the rental vehicle inspection,
 5. You can then collect the vehicle.

Một số chi tiết về qui trình thuê xe

Một số chi tiết về qui trình thuê xe

 • Xe được cấp cho bạn với lượng xăng nhất định từ chủ xe, hãy bảo đảm trả lại xe với mức xăng như cũ. Nếu không, chúng tôi sẽ tính tiền phần xăng chênh lệch.
 • Bạn đang thue xe của người khác, cảm ơn bạn đã chăm sóc chiếc xe và trả lại nó sạch sẽ (cả trong lẫn ngoài). Trong trường hợp bạn không làm được, phí rửa xe sẽ được tính cho bạn.
 • Xin chú ý : mỗi vé phạt bạn sẽ bị tính phí là $15.
 • Bất kỳ điều chỉnh nào tới thời gian giao nhận xe của bạn phải được thực hiện qua điện thoại vào số (888) 807-0209, trước thời điểm bắt đầu thuê. Bất kỳ việc trễ hay lỡ thời gian thuê, mà không được sự cho phép từ chúng tôi, sẽ bị tính phí.

Réserver votre voiture

Horaires d'ouverture

thứ hai
 • 08:30 - 17:30
thứ ba
 • 08:30 - 17:30
thứ tư
 • 08:30 - 17:30
thứ năm
 • 08:30 - 17:30
thứ sáu
 • 08:30 - 17:30
thứ bảy
 • 08:30 - 14:00
chủ nhật