DS Rent - Socodia (societe Corse de Distribution Automobile)

Votre location sera assurée par notre partenaire de confiance DS Rent - Socodia (societe Corse de Distribution Automobile).

Adresse

RN 193 - QUARTIER CEPPE, LIEU DIT FAVALE, 20620 BIGUGLIA, FR

Réserver votre voiture

Horaires d'ouverture

thứ hai
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
thứ ba
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
thứ tư
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
thứ năm
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
thứ sáu
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
thứ bảy
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00
chủ nhật
 • 08:00 - 12:00
 • 14:00 - 20:00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau