DS Rent - Midi Auto Lorient

Votre location sera assurée par notre partenaire de confiance DS Rent - Midi Auto Lorient.

Adresse

800 RUE JEAN BAPTISTE MARTENOT, ZI LANN SEVELIN - BP 26, 56854 CAUDAN, FR

Réserver votre voiture

Horaires d'ouverture

thứ hai
  • 08:30 - 12:00
  • 14:00 - 17:30
thứ ba
  • 08:30 - 12:00
  • 14:00 - 19:00
thứ tư
  • 08:30 - 12:00
  • 14:00 - 17:30
thứ năm
  • 08:30 - 12:00
  • 14:00 - 17:30
thứ sáu
  • 08:30 - 12:00
  • 14:00 - 17:30
thứ bảy
chủ nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau