Déficar Algérie

Adresse

Dar El Beida, Algiers, DZ

Instructions

 1. Nous vous invitons à appeler votre voiturier une fois avoir récupéré vos bagages,
 2. Le voiturier vous donnera un point de rendez-vous à laéroport avec une pancarte,
 3. A son arrivée, le voiturier vérifiera votre identité,
 4. Vous réglerez le montant restant de la location en espèce,
 5. Vous effectuerez l’état des lieux du véhicule en présence du voiturier,
 6. Vous pourrez ensuite quitter l’aéroport avec le véhicules.

Một số chi tiết về qui trình thuê xe

Một số chi tiết về qui trình thuê xe

 • Xe được cấp cho bạn với lượng xăng nhất định từ chủ xe, hãy bảo đảm trả lại xe với mức xăng như cũ. Nếu không, chúng tôi sẽ tính tiền phần xăng chênh lệch.
 • Bạn đang thue xe của người khác, cảm ơn bạn đã chăm sóc chiếc xe và trả lại nó sạch sẽ (cả trong lẫn ngoài). Trong trường hợp bạn không làm được, phí rửa xe sẽ được tính cho bạn.
 • Xin chú ý : mỗi vé phạt bạn sẽ bị tính phí là $15.
 • Bất kỳ điều chỉnh nào tới thời gian giao nhận xe của bạn phải được thực hiện qua điện thoại vào số (888) 807-0209, trước thời điểm bắt đầu thuê. Bất kỳ việc trễ hay lỡ thời gian thuê, mà không được sự cho phép từ chúng tôi, sẽ bị tính phí.

Réserver votre voiture

Horaires d'ouverture

thứ hai
 • 00:00 - 23:59
thứ ba
 • 00:00 - 23:59
thứ tư
 • 00:00 - 23:59
thứ năm
 • 00:00 - 23:59
thứ sáu
 • 00:00 - 23:59
thứ bảy
 • 00:00 - 23:59
chủ nhật
 • 00:00 - 23:59