TravelParking Malpensa - coperto (24)

Địa chỉ đỗ xe

VIA PAPA GIOVANNI XXIII,197, 21010 CARDANO AL CAMPO (VA), IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 385.455,00
3 jours ₫ 745.213,00
5 jours ₫ 1.027.880,00
7 jours ₫ 1.259.153,00
10 jours ₫ 1.721.699,00
15 jours ₫ 2.466.912,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau