TravelParking Bergamo - coperto (36)

Địa chỉ đỗ xe

Via liguria, 5, 24052 Azzano San Paolo BG, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 359.758,00
3 jours ₫ 591.031,00
5 jours ₫ 822.304,00
7 jours ₫ 1.053.577,00
10 jours ₫ 1.336.244,00
15 jours ₫ 1.798.790,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau