Tramuntana Parking (0)

Địa chỉ đỗ xe

Aeropuerto de Menorca, Carretera de Sant Climent, Carretera de Sant Climent, 7712 Mahón, Islas Baleares, Espagne, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 08:00 - 21:00
thứ ba
  • 08:00 - 21:00
thứ tư
  • 08:00 - 21:00
thứ năm
  • 08:00 - 21:00
thứ sáu
  • 08:00 - 21:00
thứ bảy
  • 08:00 - 21:00
chủ nhật
  • 08:00 - 21:00

Tarifs

1 jour ₫ 231.273,00
3 jours ₫ 693.819,00
5 jours ₫ 1.156.365,00
7 jours ₫ 1.618.911,00
10 jours ₫ 2.312.730,00
15 jours ₫ 3.469.095,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau