StarParking Malpensa Car Valet - scoperto (1)

Địa chỉ đỗ xe

via dell' industria 4, SOMMA LOMBARDO, IT

Hướng dẫn

CALL 20 MIN BEFORE ARRIVAL

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.005.863,31
3 jours ₫ 1.081.326,06
5 jours ₫ 1.181.636,31
7 jours ₫ 1.282.253,31
10 jours ₫ 1.433.178,82
15 jours ₫ 1.760.184,09