SkyPark - Valet Service (1)

Địa chỉ đỗ xe

Athens airport Attiki Odos, 190 04 Spata Artemida, GR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 591.031,00
3 jours ₫ 950.532,03
5 jours ₫ 1.156.365,00
7 jours ₫ 1.284.336,06
10 jours ₫ 1.413.335,00
15 jours ₫ 1.514.838,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau