Simply Parking Firenze Car Valet (3)

Địa chỉ đỗ xe

Via Francesco Baracca 150/152, 50127 Firenze (FI), 50127 Firenze (FI), IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:00 - 23:30
thứ ba
  • 04:00 - 23:30
thứ tư
  • 04:00 - 23:30
thứ năm
  • 04:00 - 23:30
thứ sáu
  • 04:00 - 23:30
thứ bảy
  • 04:00 - 23:30
chủ nhật
  • 04:00 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 513.940,00
3 jours ₫ 770.910,00
5 jours ₫ 1.259.153,00
7 jours ₫ 1.567.517,00
10 jours ₫ 1.952.972,00
15 jours ₫ 2.595.397,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau