RuS Parkhaus Ost - Shuttle Service (13)

Địa chỉ đỗ xe

Mexikoring 24 - 29, 22457 Hamburg, DE

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 03:30 - 23:59
thứ ba
  • 03:30 - 23:59
thứ tư
  • 03:30 - 23:59
thứ năm
  • 03:30 - 23:59
thứ sáu
  • 03:30 - 23:59
thứ bảy
  • 03:30 - 23:59
chủ nhật
  • 03:30 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.027.880,00
3 jours ₫ 1.618.911,00
5 jours ₫ 2.055.760,00
7 jours ₫ 2.210.712,91
10 jours ₫ 2.364.124,00
15 jours ₫ 2.648.075,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau