Prestige parking coperto - chiavi al cliente (0)

Địa chỉ đỗ xe

Via Rombon, 25, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 822.304,00
3 jours ₫ 1.027.623,03
5 jours ₫ 1.233.456,00
7 jours ₫ 1.439.032,00
10 jours ₫ 1.747.396,00
15 jours ₫ 2.208.657,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau