Prestige Easy Park (6)

Địa chỉ đỗ xe

3377 NW 24th Street Road, Miami, US-FL 33142, US

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 08:00 - 18:00
thứ ba
  • 08:00 - 18:00
thứ tư
  • 08:00 - 18:00
thứ năm
  • 08:00 - 18:00
thứ sáu
  • 08:00 - 18:00
thứ bảy
  • 08:00 - 18:00
chủ nhật
  • 08:00 - 18:00

Tarifs

1 jour ₫ 138.096,70
3 jours ₫ 414.290,11
5 jours ₫ 690.483,51
7 jours ₫ 966.676,92
10 jours ₫ 1.380.967,03
15 jours ₫ 2.071.450,54

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau