Parkservice Sky (737)

Địa chỉ đỗ xe

Adolf Kolping Strasse 9, 85356 Freising, DE

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:00 - 23:59
thứ ba
  • 04:00 - 23:59
thứ tư
  • 04:00 - 23:59
thứ năm
  • 04:00 - 23:59
thứ sáu
  • 04:00 - 23:59
thứ bảy
  • 04:00 - 23:59
chủ nhật
  • 04:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 693.819,00
3 jours ₫ 848.001,00
5 jours ₫ 976.486,00
7 jours ₫ 1.027.880,00
10 jours ₫ 1.387.638,00
15 jours ₫ 1.773.093,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau