Parking Soleil Orly (1267)

Địa chỉ đỗ xe

54 Rue du Marché, 94150 Rungis, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
thứ ba
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
thứ tư
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
thứ năm
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
thứ sáu
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
thứ bảy
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30
chủ nhật
 • 04:00 - 23:59
 • 00:00 - 00:30

Tarifs

1 jour ₫ 925.092,00
3 jours ₫ 925.092,00
5 jours ₫ 1.130.668,00
7 jours ₫ 1.593.214,00
10 jours ₫ 2.107.154,00
15 jours ₫ 2.878.064,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau