Parking Plus Genève (134)

Địa chỉ đỗ xe

26 Chemin de l'avanchet, 1216 Cointrin, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:30 - 23:59
thứ ba
  • 04:30 - 23:59
thứ tư
  • 04:30 - 23:59
thứ năm
  • 04:30 - 23:59
thứ sáu
  • 04:30 - 23:59
thứ bảy
  • 04:30 - 23:59
chủ nhật
  • 04:30 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.284.850,00
3 jours ₫ 1.927.275,00
5 jours ₫ 2.441.215,00
7 jours ₫ 2.955.155,00
10 jours ₫ 3.726.065,00
15 jours ₫ 5.010.915,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau