Parking Lavage du sud - Round trip shuttle + full car wash included (0)

Địa chỉ đỗ xe

315 Boulevard Henri Bouffet, 11000 Carcassonne, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 08:00 - 19:00
thứ ba
  • 08:00 - 19:00
thứ tư
  • 08:00 - 19:00
thứ năm
  • 08:00 - 19:00
thứ sáu
  • 08:00 - 19:00
thứ bảy
  • 08:00 - 19:00
chủ nhật
  • 08:00 - 19:00

Tarifs

1 jour ₫ 1.670.305,00
3 jours ₫ 1.927.275,00
5 jours ₫ 1.927.275,00
7 jours ₫ 2.158.548,00
10 jours ₫ 2.287.033,00
15 jours ₫ 2.698.185,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau