Parking Hotel Suljovic (0)

Địa chỉ đỗ xe

22 Kurta Shorka, 71000 Sarajevo, BA

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 154.182,00
3 jours ₫ 205.832,97
5 jours ₫ 411.152,00
7 jours ₫ 616.984,97
10 jours ₫ 925.092,00
15 jours ₫ 1.437.747,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau