Parking Hotel Gerl Salzburg Airport (5)

Địa chỉ đỗ xe

Bundesstraße 50, 5071 Wals-Siezenheim, AT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.027.880,00
3 jours ₫ 1.156.365,00
5 jours ₫ 1.156.365,00
7 jours ₫ 1.156.621,97
10 jours ₫ 1.413.335,00
15 jours ₫ 1.414.619,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau