Parking Hotel Aurora (0)

Địa chỉ đỗ xe

98 Put od Fortica, 52100 Pula, HR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 08:00 - 22:00
thứ ba
  • 08:00 - 22:00
thứ tư
  • 08:00 - 22:00
thứ năm
  • 08:00 - 22:00
thứ sáu
  • 08:00 - 22:00
thứ bảy
  • 08:00 - 22:00
chủ nhật
  • 08:00 - 22:00

Tarifs

1 jour ₫ 102.788,00
3 jours ₫ 308.364,00
5 jours ₫ 513.940,00
7 jours ₫ 719.516,00
10 jours ₫ 1.027.880,00
15 jours ₫ 1.541.820,00

Bãi đỗ xe tương tự

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau