ParkingFive (18)

Địa chỉ đỗ xe

Via coccia di morto 34, 00054 Roma, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 539.637,00
3 jours ₫ 591.287,97
5 jours ₫ 873.698,00
7 jours ₫ 1.079.274,00
10 jours ₫ 1.284.850,00
15 jours ₫ 1.746.111,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau