PARKING BUDGET (9)

Địa chỉ đỗ xe

245 rue THOMAS EDISON Techonoparc SUD, 01630 SAINT GENIS POUILLY FRANCE, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 03:30 - 23:59
thứ ba
  • 03:30 - 23:59
thứ tư
  • 03:30 - 23:59
thứ năm
  • 03:30 - 23:59
thứ sáu
  • 03:30 - 23:59
thứ bảy
  • 03:30 - 23:59
chủ nhật
  • 03:30 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.978.669,00
3 jours ₫ 1.978.669,00
5 jours ₫ 1.978.669,00
7 jours ₫ 2.004.366,00
10 jours ₫ 2.492.609,00
15 jours ₫ 3.469.095,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau