Parking Blu Fiumicino - uncovered (40)

Địa chỉ đỗ xe

Via delle Pinne, 74, 00054 Fiumicino, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 308.364,00
3 jours ₫ 693.819,00
5 jours ₫ 770.910,00
7 jours ₫ 929.974,43
10 jours ₫ 1.112.680,10
15 jours ₫ 1.541.820,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau