Parking Blu Ciampino (13)

Địa chỉ đỗ xe

Via Fioranello, 159 / A, 00134 Roma, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 115.636,50
3 jours ₫ 372.349,53
5 jours ₫ 578.182,50
7 jours ₫ 654.759,56
10 jours ₫ 950.789,00
15 jours ₫ 1.337.528,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau