Parking and Go car valet-scoperto (2)

Địa chỉ đỗ xe

Via Mario Calderara, 40A, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 462.546,00
3 jours ₫ 668.378,97
5 jours ₫ 873.698,00
7 jours ₫ 976.742,97
10 jours ₫ 1.233.456,00
15 jours ₫ 1.618.911,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau