Parking All Suites Appart Hotel Orly - Rungis (321)

Địa chỉ đỗ xe

16 rue du Pont des Halles, 94150 Rungis, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:30 - 23:30
thứ ba
  • 05:30 - 23:30
thứ tư
  • 05:30 - 23:30
thứ năm
  • 05:30 - 23:30
thứ sáu
  • 05:30 - 23:30
thứ bảy
  • 05:30 - 23:30
chủ nhật
  • 05:30 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 462.546,00
3 jours ₫ 514.196,97
5 jours ₫ 899.395,00
7 jours ₫ 1.311.317,91
10 jours ₫ 1.696.002,00
15 jours ₫ 2.439.930,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau