Parking Airport Picasso (13)

Địa chỉ đỗ xe

Av. del Comandante García Morato, 36, 29004 Málaga, ES

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 359.758,00
3 jours ₫ 719.259,03
5 jours ₫ 854.425,25
7 jours ₫ 1.196.195,35
10 jours ₫ 1.708.850,50
15 jours ₫ 2.563.275,75

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau