Parking Agir Ferney - Couvert (15)

Địa chỉ đỗ xe

13D chemin du Levant, 1210 Ferney Voltaire, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.541.820,00
3 jours ₫ 1.670.561,97
5 jours ₫ 2.055.760,00
7 jours ₫ 2.440.958,03
10 jours ₫ 3.186.428,00
15 jours ₫ 4.367.205,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau