Parking Agir Ferney - Couvert (32)

Địa chỉ đỗ xe

13D chemin du Levant, 1210 Ferney Voltaire, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 2.042.654,53
3 jours ₫ 1.844.273,69
5 jours ₫ 2.269.559,04
7 jours ₫ 2.694.844,39
10 jours ₫ 3.517.919,30
15 jours ₫ 4.821.271,14

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau