Parking Adonis Carcassonne (0)

Địa chỉ đỗ xe

15 rue Barbacane, 11000 Carcassonne, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
thứ ba
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
thứ tư
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
thứ năm
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
thứ sáu
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
thứ bảy
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00
chủ nhật
 • 08:00 - 12:00
 • 15:00 - 20:00

Tarifs

1 jour ₫ 218.424,50
3 jours ₫ 655.273,50
5 jours ₫ 1.092.122,50
7 jours ₫ 1.528.971,50
10 jours ₫ 2.184.245,00
15 jours ₫ 3.276.367,50

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau