Park & Trip Nantes (643)

Địa chỉ đỗ xe

7 Rue Belouga, 44340 Bouguenais, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 05:00 - 23:00
thứ ba
  • 05:00 - 23:00
thứ tư
  • 05:00 - 23:00
thứ năm
  • 05:00 - 23:00
thứ sáu
  • 05:00 - 23:00
thứ bảy
  • 05:00 - 23:00
chủ nhật
  • 05:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 642.425,00
3 jours ₫ 642.425,00
5 jours ₫ 1.027.880,00
7 jours ₫ 1.130.668,00
10 jours ₫ 1.593.214,00
15 jours ₫ 2.364.124,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau