Park My Car - Shuttle Service (52)

Địa chỉ đỗ xe

Impasse de la Colombelle, 1218 Grand Saconnex - GENEVE, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:00 - 23:59
thứ ba
  • 04:00 - 23:59
thứ tư
  • 04:00 - 23:59
thứ năm
  • 04:00 - 23:59
thứ sáu
  • 04:00 - 23:59
thứ bảy
  • 04:00 - 23:59
chủ nhật
  • 04:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.057.954,15
3 jours ₫ 1.528.155,99
5 jours ₫ 1.998.357,83
7 jours ₫ 2.468.559,67
10 jours ₫ 3.173.862,44
15 jours ₫ 4.349.367,04

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau