Park Easy Zurich - Shuttle Service & Outdoor Parking (124)

Địa chỉ đỗ xe

Walter Mittelholzerstrasse 8, 8152 Glattbrugg, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:30 - 23:30
thứ ba
  • 04:30 - 23:30
thứ tư
  • 04:30 - 23:30
thứ năm
  • 04:30 - 23:30
thứ sáu
  • 04:30 - 23:30
thứ bảy
  • 04:30 - 23:30
chủ nhật
  • 04:30 - 23:30

Tarifs

1 jour ₫ 7.053.027,64
3 jours ₫ 7.053.027,64
5 jours ₫ 7.053.027,64
7 jours ₫ 7.053.027,64
10 jours ₫ 7.053.027,64
15 jours ₫ 7.053.027,64

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau