Park and Fly Genève - Extérieur (15)

Địa chỉ đỗ xe

12 rue de gex, 01210 Ferney-Voltaire, FR

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.027.880,00
3 jours ₫ 1.284.850,00
5 jours ₫ 1.670.305,00
7 jours ₫ 2.184.245,00
10 jours ₫ 2.544.003,00
15 jours ₫ 3.443.398,00

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau