Park&Fly Geneva (38)

Địa chỉ đỗ xe

Route de l'Aéroport 10, 1215 Meyrin, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 04:00 - 23:59
thứ ba
  • 04:00 - 23:59
thứ tư
  • 04:00 - 23:59
thứ năm
  • 04:00 - 23:59
thứ sáu
  • 04:00 - 23:59
thứ bảy
  • 04:00 - 23:59
chủ nhật
  • 04:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.410.605,53
3 jours ₫ 1.880.807,37
5 jours ₫ 2.351.009,21
7 jours ₫ 2.821.211,05
10 jours ₫ 3.526.513,82
15 jours ₫ 4.702.018,42

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau