Park&Fly Geneva (27)

Địa chỉ đỗ xe

Route de l'Aéroport 10, 1215 Meyrin, CH

Đặt

Giờ

thứ hai
 • 20:00 - 23:59
 • 00:00 - 08:00
thứ ba
 • 20:00 - 23:59
 • 00:00 - 08:00
thứ tư
 • 20:00 - 23:59
 • 00:00 - 08:00
thứ năm
 • 20:00 - 23:59
 • 00:00 - 08:00
thứ sáu
 • 20:00 - 23:59
 • 00:00 - 08:00
thứ bảy
 • 00:00 - 23:59
chủ nhật
 • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 1.175.504,61
3 jours ₫ 1.645.706,45
5 jours ₫ 2.115.908,29
7 jours ₫ 2.586.110,13
10 jours ₫ 3.291.412,90
15 jours ₫ 4.466.917,50

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau