Park2Go - Cape Liberty Cruise Port Outdoor Parking (2)

Địa chỉ đỗ xe

780 Dowd Avenue, Elizabeth, US-NJ 07201, US

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 347.910,85
3 jours ₫ 1.043.732,56
5 jours ₫ 1.739.554,26
7 jours ₫ 2.435.375,97
10 jours ₫ 3.479.108,53
15 jours ₫ 5.218.662,79

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau