Parco Leonardo Parking car valet - coperto (1)

Địa chỉ đỗ xe

Via Giulio Romano, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 370.036,80
3 jours ₫ 555.055,20
5 jours ₫ 763.200,90
7 jours ₫ 1.063.855,80
10 jours ₫ 1.364.510,70
15 jours ₫ 1.896.438,60

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau