Parcheggio a Fiumicino - scoperto (103)

Địa chỉ đỗ xe

Via Falzarego, 00054 Fiumicino RM, IT

Hướng dẫn

  1. Please arrive at the parking lot 20 minutes prior to the time you have indicated on your reservation.
  2. Free shuttle runs on demand
  3. The shuttle will drop you off at your departure terminal. It takes 10 minutes on average to get to the terminals.
Reminder : we advise you to arrive at the parking lot at least 2 hours before your flight check-in.

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 256.970,00
3 jours ₫ 360.014,97
5 jours ₫ 513.940,00
7 jours ₫ 616.984,97
10 jours ₫ 770.910,00
15 jours ₫ 1.106.255,85

Bãi đỗ xe tương tự

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau