Parcheggio a Fiumicino - scoperto (103)

Địa chỉ đỗ xe

Via Falzarego, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 210.715,40
3 jours ₫ 303.224,60
5 jours ₫ 441.988,40
7 jours ₫ 534.497,60
10 jours ₫ 683.540,20
15 jours ₫ 984.195,10

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau