Parcheggio a Fiumicino scoperto - car valet (2)

Địa chỉ đỗ xe

Via Falzarego, 00054 Fiumicino RM, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 719.516,00
3 jours ₫ 822.560,97
5 jours ₫ 976.486,00
7 jours ₫ 1.079.274,00
10 jours ₫ 1.233.456,00
15 jours ₫ 1.568.801,85

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau