OROM Airport Parking (137)

Địa chỉ đỗ xe

229-20 S. Conduit Ave., Jamaica, US-NY 11413, US

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 07:00 - 23:00
thứ ba
  • 07:00 - 23:00
thứ tư
  • 07:00 - 23:00
thứ năm
  • 07:00 - 23:00
thứ sáu
  • 07:00 - 23:00
thứ bảy
  • 07:00 - 23:00
chủ nhật
  • 07:00 - 23:00

Tarifs

1 jour ₫ 346.982,47
3 jours ₫ 1.040.947,41
5 jours ₫ 1.734.912,36
7 jours ₫ 2.428.877,30
10 jours ₫ 3.469.824,72
15 jours ₫ 5.204.737,07

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau