Orio Parking - scoperto (445)

Địa chỉ đỗ xe

Via Folzoni, 17, 24052 Azzano San Paolo Bergamo, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 250.545,75
3 jours ₫ 360.785,88
5 jours ₫ 481.047,84
7 jours ₫ 581.266,14
10 jours ₫ 751.637,25
15 jours ₫ 1.052.292,15

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau