Orio Parking - coperto (130)

Địa chỉ đỗ xe

Via Folzoni, 17, 24052 Azzano San Paolo Bergamo, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 305.537,33
3 jours ₫ 463.573,88
5 jours ₫ 632.146,20
7 jours ₫ 800.718,52
10 jours ₫ 1.085.184,31
15 jours ₫ 1.443.400,49

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau