Orio Parking car valet - scoperto (3)

Địa chỉ đỗ xe

Via Folzoni 17, 24052 Azzano San Paolo Bergamo, IT

Đặt

Giờ

thứ hai
  • 00:00 - 23:59
thứ ba
  • 00:00 - 23:59
thứ tư
  • 00:00 - 23:59
thứ năm
  • 00:00 - 23:59
thứ sáu
  • 00:00 - 23:59
thứ bảy
  • 00:00 - 23:59
chủ nhật
  • 00:00 - 23:59

Tarifs

1 jour ₫ 925.092,00
3 jours ₫ 1.063.855,80
5 jours ₫ 1.156.365,00
7 jours ₫ 1.272.001,50
10 jours ₫ 1.457.019,90
15 jours ₫ 1.803.929,40

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận được tất cả các mẹo của chúng tôi:

Đăng ký nhận bản tin của bạn đã được đưa vào tài khoản Đã xảy ra lỗi khi đăng ký nhận bản tin, vui lòng thử lại sau